Regulamin Sklepu internetowego

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem elektronicznym : www.ebilety.eu prowadzony jest przez KKS TURÓW ZGORZELEC S.A., z siedzibą w Zgorzelcu, Lubańska 9a, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262480, nr NIP: 615-19-51-558, nr REGON: 020333513 

 

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towaru, jak również sprzedaży Towaru w celu dalszej ich odsprzedaży.
 2. The sale and the shipment of tickets and gadgets purchased in the online store is limited only within the territory of Poland.
 3. Der Verkauf und Versand von Tickets, Gadgets im Online-Shop erfolgt nur in Polen.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostarczenia towaru do Klienta. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Klientowi.
 6. Koszt dostarczenia Towaru wynosi :
  1. Paczkomaty InPost - jednakowy koszt wysyłki do 25kg
  2. płatność z góry - koszt wysyłki 11,50zł
  3. Kurier DPD- jednakowy koszt wysyłki do 10 kg
  4. płatność z góry - 16,50
  5. Kurier UPS- jednakowy koszt wysyłki do 10kg
  6. płatność z góry - 22 zł
  7. Poczta Polska - wysyłka towarów tylko do 2kg
  8. list polecony - 7 zł
  9. list priorytetowy - 8,50 zł
 7. Sprzedawca zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

* dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

* sposób płatności

* koszty dostawy

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych w tym adresu zamieszkania lub telefonu przez Klienta
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym regulaminie w
 3. Klienci, którzy wskażą swój adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
 4. Należności za zamówione towary regulowane są poprzez płatność w systemie
 5. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie wpływu środków na konto. W przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w przeciągu 3 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.
 6. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca realizuje zamówienia za pośrednictwem Dostawcy.
 7. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w okresie przedświątecznym.
 8. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost.
 9. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 10. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 11. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi do 72 godzin.
 12. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki do firmy kurierskiej DPD, UPS, Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost.
 13. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym punkcie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 14. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.
 15. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 16. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 19. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność sklepu internetowego i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
 20. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. Regulamin jest też dołączany do poczty elektronicznej potwierdzającej realizację zamówienia, w postaci adresu (linku) do dokumentu regulaminu.